W obliczu dynamicznie zmieniającego się świata gospodarczego, polscy przedsiębiorcy w 2024 roku stają przed nowymi wyzwaniami i możliwościami. Kluczowym elementem umożliwiającym firmom rozwój, innowacje i zdobywanie konkurencyjnej przewagi jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania. W tym kontekście, dofinansowania oferowane przez państwo i instytucje unijne nabierają szczególnego znaczenia. W niniejszym artykule przybliżymy aktualne możliwości finansowania, jakie mają małopolscy przedsiębiorcy w 2024 roku, skupiając się na różnorodnych programach dofinansowań, które mogą być kluczowe dla rozwoju małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Dofinansowania te mają na celu nie tylko wsparcie finansowe przedsiębiorstw, ale także stymulowanie wzrostu gospodarczego kraju, promowanie zrównoważonego rozwoju oraz odpowiadanie na aktualne wyzwania społeczne i ekologiczne.


Projekty badawczo-rozwojowe mogą zakwalifikować się do Ulgi B+R a także — od 2022r. — do Ulgi IP Box. Dzięki Uldze B+R między innym możesz i odliczyć 100% (w przypadku Centrum badawczego nawet 150%) kosztów uzyskania przychodów działalności B+R. Sprawdź czy Twój projekt może się zakwalifikować.

Quiz: Czy cele twojego projektu zgadzają się z założeniami projektu badawczo-rozwojowego?


Przedstawiamy harmonogram dofinansowań dla Małopolski w 2024r., zawierający niezbędne dla przedsiębiorców informacje do efektywnego planowania i realizacji swoich przedsięwzięć w bieżącym roku.

1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

W zeszłym roku maksymalny procent dofinansowania dla projektów badawczo-rozwojowych typu B wynosił 80%, a pula środków na nabór wyniosła prawie 115mln złotych. Zarejestrowano wnioski o dofinansowanie pochodzące z 76 partnerstw i przedsiębiorstw.

Informacje na temat obecnego naboru będą podawane sukcesywnie w ramach kolejnych aktualizacji harmonogramu, które można przeczytać na stronie Funduszy Europejskich dla Małopolski.

Przewidywany harmonogram

Początek naboru: czerwiec 2024

Koniec naboru: wrzesień 2024

2. Bony na innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Obecnie (styczeń 2024) zostało złożonych 129 wniosków o dofinansowanie do projektów badawczo-rozwojowych typu A. Maksymalnie można uzyskać dofinansowanie wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Chęć uzyskania dofinansowania mogą zgłosić przedsiębiorstwa działające na terenie Województwa Małopolskiego. Pula środków w ramach bonów na innowacje wynosi 8 888 400,00 PLN.

Harmonogram

Początek naboru: 30 październik 2023

Koniec naboru: 1 sierpień 2024

3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Szczegółowe informacje na temat dofinansowań badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw nie zostały jeszcze podane.

Przewidywany harmonogram

Początek naboru: marzec 2024

Koniec naboru: czerwiec 2024

4. Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

Dofinansowanie będzie przyznawane na projekty mające na celu automatyzację lub transformację cyfrową przedsiębiorstwa. Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć plan transformacji cyfrowej. Plan transformacji cyfrowej musi zostać sporządzony przez firmę, która ma odpowiednie doświadczenie w tej dziedzinie doradztwa. Przeprowadzone będzie badanie zdolności firmy do wprowadzania rozwiązań sprzyjających transformacji cyfrowej i automatyzacji. Plan będzie obejmował ocenę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa poprzez audyt technologiczny, ocenę potencjału w tej dziedzinie oraz wskazanie możliwych rozwiązań transformacji cyfrowej i Przemysłu 4.0. Dalsze szczegóły będą pojawiać się na stronie Funduszy Europejskich dla Małopolski oraz biznesinnowacji.pl.

Harmonogram

Początek naboru: 29 grudzień 2023

Koniec naboru: 15 luty 2024

5. Wdrażanie innowacji

Szczegółowe informacje nie zostały jeszcze podane.

Harmonogram

Początek naboru: 16 luty 2024

Koniec naboru: 6 maj 2024

6. Wsparcie dla firm we wczesnej fazie rozwoju

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 przedsiębiorcy mają otrzymać wsparcie w zakresie innowacji, badań i rozwoju, wdrożenia wyników badań i rozwoju, cyfryzacji, internacjonalizacji, instalacji odnawialnych źródeł energii i gospodarki obiegu zamkniętego. Wnioski są przyjmowane za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Przewidywany harmonogram

Początek naboru: marzec 2024

Koniec naboru: czerwiec 2024

7. Internacjonalizacja MŚP

Szczegółowe informacje na temat dofinansowań w ramach Internacjonalizacji MŚP nie zostały jeszcze podane.

Przewidywany harmonogram

Początek naboru: wrzesień 2024

Koniec naboru: grudzień 2024