Wprowadzenie do Kredytu Ekologicznego

Kredyt Ekologiczny to innowacyjne narzędzie finansowe oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), które umożliwia przedsiębiorstwom wdrażanie ekologicznych rozwiązań. Charakteryzuje się tym, że oferuje bezzwrotną dotację dla firm, dzięki czemu wyróżnia się spośród innych dostępnych form finansowania.

Kto może skorzystać z Kredytu Ekologicznego?

Beneficjentami Kredytu Ekologicznego mogą być:

 • Mikro przedsiębiorstwa
 • Małe przedsiębiorstwa
 • Średnie przedsiębiorstwa
 • Small mid-cap i mid-cap firmy

Każda z tych kategorii przedsiębiorstw musi spełniać określone kryteria, w tym przeprowadzenie audytu energetycznego wykazującego co najmniej 30% oszczędności w zużyciu energii pierwotnej.

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu kredytu ekologicznego?

Rodzaje inwestycji kwalifikujących się do finansowania

Kredyt Ekologiczny może być wykorzystany na:

 1. Zakup robót i materiałów budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej budynków.
 2. Wymianę środków trwałych na energooszczędne.
 3. Zakup wartości niematerialnych i prawnych.
 4. Instalację i uruchomienie OZE (Odnawialnych Źródeł Energii).

Projekty muszą stanowić część szerszej strategii ekologicznej firmy i nie mogą ograniczać się wyłącznie do instalacji OZE.

Warunki finansowania

 • Maksymalna kwota Kredytu Ekologicznego może sięgać 100% kwalifikowanych kosztów projektu.
 • Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi do 70%.
 • Warunki kredytu, takie jak oprocentowanie i okres kredytowania, ustalane są na zasadach komercyjnych.

Procedura aplikacyjna

Proces aplikacyjny o Kredyt Ekologiczny rozpoczyna się od uzyskania promesy od banku komercyjnego, a następnie składania wniosku o dofinansowanie do BGK. Terminy naboru wniosków to:

 • Rozpoczęcie naborów: 25 kwiecień 2024 r.
 • Zakończenie naborów: 25 lipiec 2024 r.
 • Ogłoszenie naboru: 28 marca 2024 r.

Ocena wniosków

Ocena wniosków odbywa się na dwóch etapach: formalnym i merytorycznym, bez udziału panelu ekspertów. Wnioskodawcy mogą być proszeni o uzupełnienia wskazane przez ekspertów.

Wypłata dofinansowania

Dofinansowanie wypłacane jest w formie premii ekologicznej, która przeznaczona jest na spłatę kapitałowej części kredytu. Wymagane jest złożenie wniosku o płatność wraz z odpowiednimi dokumentami.

Dodatkowe szczegóły dotyczące kwalifikacji do Kredytu Ekologicznego

Kwalifikacja do Kredytu Ekologicznego wymaga od przedsiębiorstw nie tylko spełnienia kryteriów wielkości, ale także wykazania, że planowane inwestycje przyczynią się do znaczącej poprawy efektywności energetycznej. To oznacza, że przedsiębiorstwa powinny skupić się na projektach, które realnie przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 i zużycia energii.

By dowiedzieć się, czy koszty twojego projektu kwalifikują się do uzyskania kredytu ekologicznego, skorzystaj z poniższego quizu.

Szczegółowy zakres projektów ekologicznych

Projekty, które mogą być finansowane w ramach Kredytu Ekologicznego, obejmują szeroki zakres działań, takich jak:

 • Termomodernizacja budynków: Kluczowy aspekt projektów, który może obejmować izolację, wymianę okien, czy modernizację systemów grzewczych.
 • Modernizacja procesów produkcyjnych: Zmiana procesów w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej, co może obejmować inwestycje w nowoczesne technologie i sprzęt.
 • Zakup i instalacja OZE: Włączenie odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne, w ramach szerszego projektu ekologicznego.

Dodatkowe warunki finansowania

 • Koszty kredytu: Oprocentowanie i inne opłaty są ustalane na zasadach rynkowych, co oznacza, że przedsiębiorstwa muszą uwzględnić te koszty w swoich planach finansowych.
 • Dofinansowanie: Wysokość dofinansowania jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji projektu, z możliwością uzyskania nawet 80% dofinansowania kosztów kwalifikowanych.

Jak skutecznie aplikować o Kredyt Ekologiczny?

Proces aplikacyjny wymaga starannego przygotowania i zrozumienia wymagań. Aby zwiększyć szanse na uzyskanie finansowania, przedsiębiorstwa powinny:

 • Przeprowadzić dokładny audyt energetyczny: Audyt powinien wskazywać konkretne obszary, gdzie można osiągnąć oszczędności energetyczne i redukcję emisji CO2.
 • Przygotować szczegółowy plan projektu: Plan powinien uwzględniać wszystkie aspekty projektu, od zakupu sprzętu po przewidywane korzyści ekologiczne i ekonomiczne.
 • Zrozumieć kryteria oceny: Ważne jest, aby projekt spełniał kryteria oceny formalnej i merytorycznej ustanowione przez BGK.

W jaki sposób i kiedy wypłacane jest dofinansowanie?

Dofinansowanie wypłacane jest po pozytywnej ocenie projektu i złożeniu przez przedsiębiorstwo wniosku o płatność. Proces ten wymaga dołączenia odpowiedniej dokumentacji, takiej jak faktury i potwierdzenia płatności.

Podsumowanie i zachęta do działania

Kredyt Ekologiczny oferuje przedsiębiorstwom wyjątkową okazję do modernizacji w kierunku ekologii i zrównoważonego rozwoju. Dzięki atrakcyjnym warunkom finansowym i szerokiemu zakresowi możliwych inwestycji, przedsiębiorstwa mogą znacząco przyczynić się do redukcji swojego śladu węglowego i poprawy efektywności energetycznej.

Dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z Kredytu Ekologicznego, nasz zespół ekspertów jest gotowy udzielić wsparcia na każdym etapie procesu aplikacyjnego. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia w realizacji projektów ekologicznych.

Potrzebujesz więcej informacji na temat kredytu ekologicznego?