Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm

Sprawdź czy Twoje przedsiębiorstwo może uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki. Dowiedz się po jakim czasie uzyskasz zwrot z inwestycji i w jaki sposób będziesz mógł odsprzedawać wyprodukowaną energię.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm

Sprawdź czy Twoje przedsiębiorstwo może uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki. Dowiedz się po jakim czasie uzyskasz zwrot z inwestycji i w jaki sposób będziesz mógł odsprzedawać wyprodukowaną energię.

W obliczu narastających wyzwań energetycznych i ekologicznych wśród polskich przedsiębiorców wzrasta popularność fotowoltaiki jako źródła odnawialnej energii. Istotne stają się kwestie związane z efektywnością energetyczną i redukcją kosztów operacyjnych, zwłaszcza w kontekście rosnących cen prądu.

Fotowoltaika, przekształcająca energię słoneczną w prąd elektryczny, oferuje nie tylko korzyści środowiskowe, ale także ekonomiczne, choć jej wdrożenie wymaga znaczących inwestycji początkowych. Na szczęście przedsiębiorcy mogą dostać dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych.

Projekty badawczo-rozwojowe mogą zakwalifikować się do Ulgi B+R a także — od 2022r. — do Ulgi IP Box. Dzięki Uldze B+R między innym możesz i odliczyć 100% (w przypadku Centrum badawczego nawet 150%) kosztów uzyskania przychodów działalności B+R. Sprawdź czy Twój projekt może się zakwalifikować.

Quiz: Czy cele twojego projektu zgadzają się z założeniami projektu badawczo-rozwojowego?

Potrzeba Dofinansowań w Kontekście Wysokich Kosztów Inwestycji

W przypadku firm początkowe koszty instalacji fotowoltaicznych są jednym z głównych czynników hamujących ich rozpowszechnienie. Zgodnie z danymi z 2023 roku, średni koszt 1 kW mocy instalacji fotowoltaicznej wynosi około 5000 zł, co oznacza, że mikroinstalacja o mocy 20 kWp może wiązać się z wydatkiem rzędu 100 tys. zł, a instalacja 50 kWp – nawet 250 tys. zł​​. Takie kwoty stanowią poważną barierę, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Stąd rosnące zapotrzebowanie na programy dofinansowania, które mogą ulżyć przedsiębiorcom w zwiększeniu ich efektywności energetycznej.

Analiza Kosztów i Korzyści Inwestycji w Fotowoltaikę

Inwestycja w fotowoltaikę, pomimo wysokich kosztów początkowych, w dłuższej perspektywie przynosi znaczne korzyści. Przedsiębiorstwa mogą spodziewać się obniżenia rachunków za prąd, co przekłada się na zmniejszenie ogólnych kosztów działalności. W zależności od wielkości i rodzaju instalacji, oszczędności te mogą być znaczące. Dzięki takim oszczędnościom inwestycja w fotowoltaikę może się zwrócić przedsiębiorstwu w ciągu nawet 5-8 lat, co stanowi atrakcyjny zwrot z inwestycji​​. Istnieją również programy, które mogą wesprzeć przedsiębiorców w takiej inwestycji.

Rodzaje Instalacji Fotowoltaicznych i Ich Znaczenie

Rozważając inwestycję w fotowoltaikę, ważne jest zrozumienie różnorodności dostępnych instalacji. W zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa, możemy wyróżnić:

Mikroinstalacje

<50 kWp

Idealne dla małych firm, jak sklepy czy warsztaty.

Małe instalacje

50 kWp – 1 MWp

Pasujące do większych obiektów użyteczności publicznej, hoteli, czy biurowców.

Duże instalacje

>1 MWp

Przeznaczone dla zakładów produkcyjnych i branż energochłonnych​​.

Wybór odpowiedniej mocy instalacji ma bezpośredni wpływ na efektywność energetyczną firmy oraz na formalności związane z montażem instalacji fotowoltaicznej. Mikroinstalacje, będące najmniej skomplikowanymi pod względem formalności, nie wymagają specjalnych pozwoleń ani koncesji, co stanowi istotne uproszczenie dla małych przedsiębiorstw.

Definicje Kluczowych Pojęć Związanych z Dofinansowaniami

Inwestując w fotowoltaikę dla firm warto znać kilka kluczowych pojęć:

   • Dofinansowanie – to wsparcie finansowe, które obejmuje bezzwrotne dotacje oraz premie, zmniejszające całkowity koszt inwestycji. Wysokość dofinansowania i warunki dotacji są zależne od programu.
   • Pożyczka preferencyjna – pożyczka oferowana na lepszych warunkach niż standardowe pożyczki bankowe, często wiążąca się ze zmniejszeniem oprocentowania kredytu lub dłuższym okresem spłaty.
   • Premia termomodernizacyjna – forma dofinansowania zwracająca część kosztów związanych z termomodernizacją budynków, w tym montaż instalacji fotowoltaicznych.
   • Biały certyfikat – dokument potwierdzający oszczędności energii uzyskane dzięki inwestycji w zmniejszenie energochłonności, który można spieniężyć.

Firmy inwestujące w efektywność energetyczną mogą skorzystać z systemu białych certyfikatów. Dokument ten to forma świadectwa efektywności energetycznej, potwierdzającego, że dzięki zrealizowanym inwestycjom przedsiębiorstwo osiągnęło konkretne oszczędności energetyczne (wyrażone w TOE – tonach oleju ekwiwalentnego). Biały certyfikat może być następnie sprzedany, przynosząc dodatkowe korzyści finansowe. Jest to szczególnie atrakcyjne dla przedsiębiorstw, które oprócz fotowoltaiki zdecydowały się na inne inwestycje zwiększające efektywność energetyczną swoich obiektów​​.

Jakie są możliwości dofinansowań do instalacji fotowoltaicznej?

Istnieje wiele rodzajów programów wspomagających przedsiębiorców w w inwestycji w odnawialne źródła energii. Poniżej przedstawiamy najważniejsze, dzięki którym można uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm.

Program “Energia Plus” – Klucz do Finansowania Fotowoltaiki

Jednym z najważniejszych programów dofinansowań w 2023 roku jest program “Energia Plus”, który oferuje pożyczki pokrywające do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji w fotowoltaikę, z maksymalną kwotą dofinansowania sięgającą 500 mln zł. Program ten jest dostępny od 1 lutego 2023 r. do 13 grudnia 2024 r., lub do wyczerpania środków. Jest to atrakcyjna opcja dla firm, które planują większe inwestycje w obszarze OZE​​​​.

Premia Termomodernizacyjna z BGK

Inną formą wsparcia jest premia termomodernizacyjna oferowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jest to forma dopłaty do kredytu zaciągniętego na termomodernizację budynków, która może pokryć do 31% kosztów przedsięwzięcia, o ile przynajmniej 10% z nich dotyczy instalacji OZE​​​​. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych (np. spółdzielnie mieszkaniowe), budynków użyteczności publicznej oraz sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła, którzy chcieliby posiadać własne źródło energii.

Program “Przemysł energochłonny – OZE”

Dla firm o większym zapotrzebowaniu energetycznym istotny może być program “Przemysł energochłonny – OZE”. Jego celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Program ten oferuje pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji, z możliwością uzyskania dopłaty w formie premii, wynoszącej nawet 30% otrzymanego kredytu oraz  o wysokości od 5 do 300 mln zł. Jest to szczególnie korzystne dla firm działających w przemyśle energochłonnym​​.

Nowe Perspektywy Dofinansowań – Fundusze Europejskie i Dotacje Unijne

Obecnie Unia Europejska kładzie coraz większy nacisk na termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, co ma na celu dążenie do neutralności klimatycznej Europy. W związku z tym, nowy budżet UE na lata 2021–2027 zwiększa alokację środków unijnych na transformację energetyczną. Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm, będzie pochodzić także z funduszy europejskich takich jak FenIKS czy FENG (“Zazielenienie przedsiębiorstw”) i być może KPO (Krajowy Program Odbudowy)​​​​.

Preferencyjne Kredyty i Leasing na Fotowoltaikę

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji również preferencyjne kredyty bankowe i leasing jako alternatywne sposoby finansowania instalacji fotowoltaicznych. Te rozwiązania charakteryzują się niższą marżą, brakiem prowizji lub możliwością odliczenia podatku VAT. W przypadku leasingu operacyjnego, przedsiębiorstwo zyskuje możliwość wliczania rat leasingowych do kosztów oraz odliczania VAT. Takie rozwiązania umożliwiają firmom elastyczne i dostosowane do ich potrzeb sposoby finansowania inwestycji w fotowoltaikę​​.

Dostępne Narzędzia i Wsparcie dla Przedsiębiorców

Aby ułatwić przedsiębiorcom proces inwestowania w energię odnawialną, dostępne są różne narzędzia i usługi wsparcia. Firmy specjalizujące się w doradztwie energetycznym oferują pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, analizę potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa oraz projektowanie systemów fotowoltaicznych dostosowanych do specyficznych wymagań. Korzystanie z takiego wsparcia może znacząco przyspieszyć proces inwestycyjny i zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania.

Zmiany Przepisów i Uproszczenie Formalności

Nowelizacja Ustawy o OZE z lipca 2023 roku wprowadziła znaczące zmiany, które umożliwiają budowę większych instalacji fotowoltaicznych bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę – teraz do 150 kWp. Ułatwia to proces inwestycyjny i zachęca do inwestowania w większe instalacje, co może przynieść firmom jeszcze większe korzyści ekonomiczne i ekologiczne​​.

Rozliczenia Energii i Nowe Przepisy

Od kwietnia 2022 r. firmy korzystające z instalacji fotowoltaicznych <50 kWp, dla których produkcja energii nie jest głównym źródłem dochodu — podobnie jak prosumenci indywidualni — mogą odsprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci na zasadach systemu net-billing. W ramach tego systemu sprzedaje się nadwyżki po cenach rynkowych, co umożliwia firmom bardziej efektywne zarządzanie wyprodukowaną energią. Jest to szczególnie korzystne dla firm, które mogą maksymalizować konsumpcję wytworzonej energii, minimalizując koszty zakupu energii z zewnątrz​​.

Inaczej prezentują się zasady rozliczania fotowoltaiki dla firm, które posiadają instalację >50 kWp. Powinny one podpisać umowę PPA (Power Purchase Agreement) lub odsprzedawać swoje nadwyżki w ramach aukcji OZE.

Power Purchase Agrrement (PPA) – to długoterminowa umowa pomiędzy producentem energii elektrycznej a klientem (zazwyczaj właścicielami infrastruktury energetycznej, rządem kraju bądź firmą). Przez cały czas trwania umowy skup energii odbywa się na zasadach i po cenach wcześniej w niej określonych.

Wartość Dodana Inwestycji w Fotowoltaikę

Poza bezpośrednimi oszczędnościami na rachunkach za prąd, fotowoltaika dla firm przynosi również inne korzyści. Przyczynia się do redukcji emisji CO2, co jest ważne w kontekście dążenia do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej. Firmy mogą wykorzystać tę cechę w swoich strategiach marketingowych, podkreślając swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i działania proekologiczne. Ponadto, wykorzystanie OZE może zwiększyć wartość nieruchomości firmy oraz poprawić jej wizerunek na rynku.

Przyszłość w Odnawialnych Źródłach Energii

Montaż instalacji fotowoltaicznej to krok w stronę przyszłości, który może przynieść przedsiębiorstwom wiele korzyści. Dzięki dostępnym programom dofinansowania, takim jak “Energia Plus”, premia termomodernizacyjna, czy środki z funduszy unijnych, firmy mogą zrealizować swoje projekty przy znacznie niższych kosztach. Warto więc rozważyć taką inwestycję, mając na uwadze nie tylko korzyści ekonomiczne, ale także wkład w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Instalacje Fotowoltaiczne jako Długoterminowa Inwestycja

Podsumowując, fotowoltaika dla firm to nie tylko krok w kierunku zielonej energii, ale także strategiczna inwestycja, która w dłuższej perspektywie może przynieść znaczące oszczędności. Z różnorodnością dostępnych programów dofinansowania oraz narzędzi wsparcia, przedsiębiorstwa mają szansę na realizację projektów fotowoltaicznych z mniejszym obciążeniem finansowym. Dzięki temu mogą one nie tylko zmniejszać swoje rachunki za energię, ale także przyczyniać się do ochrony środowiska i budowania wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie i środowiskowo.

Zachęcamy wszystkie przedsiębiorstwa do rozważenia możliwości, jakie niesie ze sobą fotowoltaika, oraz do skorzystania z dostępnych środków finansowych i wsparcia eksperckiego. W obliczu rosnących cen energii i potrzeby ochrony naszej planety, inwestycja w odnawialne źródła energii wydaje się być nie tylko korzystna, ale wręcz niezbędna.

Dla firm zainteresowanych dalszymi informacjami nasz zespół ekspertów jest dostępny, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i pomóc w znalezieniu najlepszego rozwiązania dopasowanego do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Podejmij najlepszy wybór! Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

Inwestycja w fotowoltaikę to krok w stronę przyszłości, który może przynieść przedsiębiorstwom wiele korzyści. Dzięki dostępnym programom dofinansowania, takim jak “Energia Plus”, premia termomodernizacyjna, czy środki z funduszy unijnych, firmy mogą zrealizować swoje projekty przy znacznie niższych kosztach. Warto więc rozważyć taką inwestycję, mając na uwadze nie tylko korzyści ekonomiczne, ale także wkład w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy mogą pomóc w zrozumieniu dostępnych opcji i wyborze najlepszego rozwiązania dla Twojej firmy.

Kredyt na terminal płatniczy dla firm

Kredyt na terminal płatniczy dla firm

W dzisiejszych czasach, kiedy technologia cyfrowa staje się coraz bardziej integralną częścią naszego życia a płatności bezgotówkowe to codzienność, przedsiębiorstwa poszukują nowoczesnych rozwiązań finansowych, które pozwolą im rozwijać się w szybkim tempie. Jednym z...

read more

Zacznij współpracę

Chcesz się dowiedzieć więcej o naszych usługach? Skontaktuj się z nami, przedstawimy szczegółową ofertę.